Հղումներ

ԳԱԳԻԿ ԱՂԵԿՅԱՆ
ԳԱԳԻԿ ԱՂԵԿՅԱՆԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

MathNet.am


Կայքն ունի մաթեմատիկական ուղղվածություն և աշակերտների, ուսանողների ու ուսուցիչների համար է:

Ներբեռնումներ բաժնում կա դպրոցական և բուհական մաթեմատիկայի ու ֆիզիկայի, ինչպես նաև ինֆորմատիկայի, փիլիսոփայության, գեղարվեստական և այլ 132 էլեկտրոնային գիրք, 13 հոդված, 20 թեմաների սլայդների հավաքածուներ, 74 անիմացիա, 15 ծրագիր ու փաթեթ, 12 խաղ, մաթեմատիկայի ու ֆիզիկայի էլեկտրոնային թեստեր:

Ֆորում բաժինը հնարավորություն կտա ներկայացնելու Ձեր մտորումները տարբեր հարցերի վերաբերյալ, նաև ծանոթանալու ուրիշների կարծիքներին: Դուք կարող եք հարցեր տալ, ինչպես նաև պատասխանել ուրիշների հարցերին:

Մրցույթ բաժինը նախատեսված է 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ և 9-րդ դասարանների աշակերտների համար: Մաթեմատիկական մրցույթի առաջադրանքների լուծումներից առավելագույն միավորներ հավաքած աշակերտը կհամարվի այդ մրցույթի հաղթողը, նրա տվյալները` անունը, ազգանունը, դպրոցը, դասարանը, նկարը (եթե ուղարկվեն) կտեղադրվեն համապատասխան բաժնում:
Hairstyles 2015
Hair colors 2015