Ավելի քան…անեկդոտ` կյորեսյան. “Նե զա շտո` Ղափան”

Գորիսի “Համայնքների միության” “Համայնք” ամսագիրն ընթերցողի սեղանին էր 2002-2004 թթ…Ամսագիրն ամենալայն բովանդակային ընդգրկում ուներ` պատմա-գեղարվեստական անդրադարձներից մինչ անեկդոտ ու խոհանոց…Որոշեցի որոշ հրապարակումներ պարբերաբար ներկայացնել իմ ընթերցողին. “Համայնքն” այնժամ էլեկտրոնային սփռում չուներ… Լ.Հ.

Քարահունջ անեկդոտՔարահունջեցի, ավտոբուսից ուշացած Սերոժը նստում է Կապանի ավտոբուսը` գյուղի ներքևում իջնելու նպատակով: Բայց, զրույցով տարված, մեկ էլ տեսնում է, որ արդեն “Ծակերն” անց կացան: Սերոժը գլուխը հանում է պատուհանից ու բաղերից  էշով տուն դարձող Փայլակին բղավելով` ասում.-Արա’, մեր տնեցուց ասի` Սերոժը նե~ զա~ շտո~ քինաց Ղափան…

“Համայնք”, 2/2002, փետրվար


Կարդացեք նաև