Ավելի քան…անեկդոտ` կյորեսյան

գորիս լաստի խութլավ անեկդոտ Երեկ լսեցի, սա պիտի անպայման կյուրսերեն` գորիսերեն… լեզվով պատմել. “Էրկու խմած` լյուլ տառած ջահիլ, կըղնցնում են Օձի /կյուսեցուց վավերացրած անուններից ա/ տաքսին ու թա` ուստա’, քի’շի թո~ւշ Հնդկաստան…Օձը քթին տակ քմծիծաղ ա տամ, ըսիլիքն մտքումն ասում ու քիշում…Էս անջատվածներին տանում ա Լաստի խութին քմակի ղումերումը յեր տինում ու ասում` դե’, է’ս էլ ծեր արե~վ-ըրվանա~ Հնդկաստանը, հըսանք, յե’ր եկեք, ստեղան տենն արդեն օ~խտերավ պիտի քինաք…”…


Կարդացեք նաև