Որպես պրոֆիլակտիկա…

Աստված, ախերախտ որդիԱստվածահաճ է մեկ անգամ գոնե… գնալ անցյալ ու այնտեղից (այն ժամանակվա ուղեղով ու աչքերով) նայել մարդկանց, մերձավորներին, հասկանալ նրանց ինքնամոռաց դերը ձեր կյանքում, տեսնել նրանց կքված ուսերը՝ ձեր անցած ճամփին դեմ տված… Տեսնել… Աչքեր չեք խոնարհելու ամոթից, միանշանակ է (դրան վաղուց արդեն զորու չեք), բայց հավաքվեք, որ ճկված ու ճապաղած ուսերի տեղում… ճամփան չերերա…

Լ.Հ.


Կարդացեք նաև