"«Պարի քիշերի» տեղ" բաժնի արխիվը

«Պարի քիշերի» տեղ. Վեր ծեր սո՛վիստը-ժընգյո՛տի վեչ

ծնող, զավակՄըն-մըն, գո՛նե, մը՛տըրներատ չըքիցեք, վեր տարի՛քին նը՛հետ ծնողն էլի մնում ա հյա՛ման մարթը… Փոխված ի՛րիսկըհատը, բուշացած ջա՛նը, սիպտակած մա՛զերը, «կո՛րած»… հյա՛վասը ընդամենը… Ը՛ստըծու հնարքն ա՝ խոխորցը փո՛ւրցիլի, ստո՛ւգիլի հե՛տի ա… կարդալ շարունակությունը »

«Պարի քիշերի» տեղ. Զո՛ւռինա չի…

զանգեզուրի բարբառ
Ասած ը՛սողի՝ տա՛կ եմ տամ, տի՛եր եմ տամ, մըն պյա՛ն եմ հաստատ գյուդում. ամենամուրդուվարի պյանը էս ը՛շխարհում՝ դյո՛ւզ մարդ ինիլն ա, էն մնացողը ե՛կող-քի՛նացող ա….Համա էդ դյո՛ւզն էլ… քա՛նոնի պյան չի՝ զո՛ւռինա չի՝ պիտի նե՛ստումդ ինի…
Թա կա՝ ասենք՝ փառքդ ՝ շա՜տ, Աստո՛ւծ…
Լ. Հ.